Introduktion Pressemeddelelse Følg byggeriet Castor-anlægget Prospekt/salg Kontakt

Likvidation af bioforgasningsselskaberne

Hillerød Bioforgasning P/S og Hillerød Bioforgasning ApS er begge under frivillig solvent likvida
...... Læs mere

Startdato

Senest 11. september 2014 vil anlægget blive startet i sin helhed. Over sommeren 2014 vil de sids
...... Læs mere

Anlægsfasen ved at slutte

Vi er ved at afslutte anlægsfasen og forventer, at anlægget er i drift i løbet af kort tid. De fø
...... Læs mere

Mere flis fra skovene

Dansk Skovforening er kommet med et udspil vedrørende bedre skovdrift, som kan fremme biomassepro
...... Læs mere

1. spadestik fejret

Det blev et festligt arrangement, hvor ca. 50 personer deltog. Der var mødt investorer, ansatte i
...... Læs mere

Se alle nyheder

Nøgletal

Her kan du følge nøgletal m.m.

Solgte andele:

02.12.2010: tilsagn om køb af alle aktier foreligger

20.10.2010: 416 aktier - 39,6 % - er solgt

28.09.2010: 290 aktier - 28 % - er solgt.

27.09.2010: 260 aktier - 25 % - er solgt.

23.09 2010: 125 aktier - 12 % - er solgt.

Driftsinformation

Her kan du følge driftstal m.m., når anlægget idriftssættes.

Pressemeddelelse

Grøn gas på vej til Hillerød

Hillerød er i fuld gang med at leve op til sin titel som Klimakommune!

Det nyeste skud på stammen af grønne projekter er et bioforgasningsanlæg ved den bæredygtige bydel Ullerød. Bioforgasning er en CO2-neutral energikilde, der via en gasgenerator omdanner bl.a. træflis til ren og driftssikker energi. Som noget helt nyt får alle borgere og virksomheder desuden mulighed for, at engagere sig direkte i energiprojektet, og samtidig gøre en investering i miljøet og fremtiden. Det er nemlig muligt at blive en del af den grønne bølge som investor i Bioforgasning Hillerød og således kombinere sund økonomi og sund energi.

Da borgmester Kirsten Jensen (A) i maj skrev under på, at Hillerød skulle gå forrest i udviklingen af grøn energi, var det i forbindelse med indvielsen af det store solcelle-anlæg ved Elmegården. Dengang sagde borgmesteren: "Vi vil gerne gå foran i Hillerød Kommune og vise, at det kan lade sig gøre at arbejde for øget brug af vindkraft, biomasse og andre former for vedvarende energi."

Den miljøbevidste målsætning er nu et stort skridt tættere på at blive opfyldt via bioforgasningsanlægget ved Ullerød. For det første fordi det vil kunne forsyne en masse Hillerød-borgere med billig, ren og driftssikker energi. For det andet fordi at den metode, som det såkaldte Castor-bioforgasningsanlæg benytter sig af, kan bruges på de mange barmarksværker, der lige nu er afhængige af naturgas. Der ligger altså et stort potentiale i at kunne omdanne disse værker til at drives ved en mere miljøvenlig energikilde. 

Konceptet er velegnet til etablering eller ombygning af decentrale kraftvarmeværker, hvorfra der leveres både el og varme. Det anvendte bioforgasningsprincip til brændselsflis er en meget attraktiv proces, fordi gassen er et godt brændstof til gasmotorer, som allerede kendes fra mange kraftvarmeværker.

Castor-anlægget er nemlig så fleksibelt, at det både kan fungere som en enkeltstående varmeforsyning til en boligbebyggelse eller virksomhed, samt som en del af et allerede eksisterende varmesystem. Det åbner for helt nye muligheder i den måde, vi kan udnytte bioforgasning på - og forhåbentlig bliver Hillerøds grønne linje et eksempel til efterfølgelse andre steder i landet. Der er nemlig penge at spare ved at være CO2-neutral!

Idéen bag projektet er støttet af Energinet.dk, mens selve realiseringen er støttet af Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). 

Energinet.dk anser forgasning af træ som en mulighed for at bidrage til omstillingen af vores el- og varmeproduktion til at være mere baseret på vedvarende energi. Det er baggrunden for, at man via ForskEL-programmet har bistået udviklingen af Castor-anlægget gennem en årrække, og støtten fra EUDP-programmet gør det nu muligt at demonstrere teknologien i større skala

Skaberne af det nye bioforgasningsanlæg er et partnerselskab bestående af virksomhederne EBO Consult A/S og BioSynergi Proces ApS. Førstnævnte har adskillige års erfaring med drifts- og økonomistyring på energiområdet - både i forhold til fjernvarmeværker og nyskabende energi-initiativer. BioSynergi Proces ApS leverer den konkrete ekspertise på bioforgasnings-området, har udviklet Castor-anlægget, og trækker blandt andet på de positive erfaringer fra et tilsvarende anlæg ved Græsted, som har leveret bæredygtig energi siden 2004.

I forhold til investering i bioforgasningsanlægget i Hillerød vil der blive anvendt "først til-mølle-princippet", så de investorer, der først tilkendegiver interesse i investering i anlægget, først får muligheden for at tegne sig for investeringer.

Hillerød Bioforgasning P/S, etableres i løbet af eftersommeren 2010, når alle indskud er betalt af investorerne, og anlægsstart foregår i starten af 2011, idet de nødvendige tilladelser er under udarbejdelse.

Kontakt:

Erik Christiansen, EBO Consult A/S

Mail: mail@bioforgasning.dk   

Tlf: 20 46 71 31 eller 36 38 38 00

Pressekontakt:

Andreas Gabrielsen

Mail: andregaster@gmail.com

Tlf: 51 94 74 19

Fakta om Energiteknologisk Udvikling- og Demonstrationsprogram

Forgasningsanlægget ved Ullerød er det første anlæg i kommerciel skala af denne type i Danmark. Anlæggets bioforgasningsteknologi giver mulighed for at få biomasse ind i den lokale kollektive energiforsyning, hvor den kan erstatte fossile energikilder. Anlægget er støttet af Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP.

EUDP fremmer ny energiteknologi, der mindsker CO2-udledningen, øger forsyningssikkerheden og realiserer Danmarks erhvervspotentialer på energiområdet.