Introduktion Pressemeddelelse Følg byggeriet Castor-anlægget Prospekt/salg Kontakt

Likvidation af bioforgasningsselskaberne

Hillerød Bioforgasning P/S og Hillerød Bioforgasning ApS er begge under frivillig solvent likvida
...... Læs mere

Startdato

Senest 11. september 2014 vil anlægget blive startet i sin helhed. Over sommeren 2014 vil de sids
...... Læs mere

Anlægsfasen ved at slutte

Vi er ved at afslutte anlægsfasen og forventer, at anlægget er i drift i løbet af kort tid. De fø
...... Læs mere

Mere flis fra skovene

Dansk Skovforening er kommet med et udspil vedrørende bedre skovdrift, som kan fremme biomassepro
...... Læs mere

1. spadestik fejret

Det blev et festligt arrangement, hvor ca. 50 personer deltog. Der var mødt investorer, ansatte i
...... Læs mere

Se alle nyheder

Nøgletal

Her kan du følge nøgletal m.m.

Solgte andele:

02.12.2010: tilsagn om køb af alle aktier foreligger

20.10.2010: 416 aktier - 39,6 % - er solgt

28.09.2010: 290 aktier - 28 % - er solgt.

27.09.2010: 260 aktier - 25 % - er solgt.

23.09 2010: 125 aktier - 12 % - er solgt.

Driftsinformation

Her kan du følge driftstal m.m., når anlægget idriftssættes.


Likvidation af bioforgasningsselskaberne

Oprettet d. 17.02.2018

Hillerød Bioforgasning P/S og Hillerød Bioforgasning ApS er begge under frivillig solvent likvidation.

Dette er offentliggjort i Statstidende den 17. februar 2018. Kreditorer, der vil gøre krav gældende over for selskaberne, skal indenfor 3 måneder fra førnævnte dato sende krav til selskabernes likvidatorer v/Erik Christiansen, c/o EBO Consult A/S, Arnold Nielsens Boulevard 60, 2650 Hvidovre, tlf. 36383800.

Der henvises i øvrigt til Statstidende.


Startdato

Oprettet d. 30.07.2014

Senest 11. september 2014 vil anlægget blive startet i sin helhed. Over sommeren 2014 vil de sidste anlægsarbejder være tilendebragt, og forskellige tests er allerede i gang og vil blive gennemført inden startdatoen.


Anlægsfasen ved at slutte

Oprettet d. 23.04.2014

Vi er ved at afslutte anlægsfasen og forventer, at anlægget er i drift i løbet af kort tid. De første tests skal gennemføres i løbet af maj.

Anlægget er tilkoblet Energinet.dk, således at anlægget er en integreret del af den prioriterede elforsyning af Danmark.

Det vil fremgå af hjemmesiden, at det er lang tid siden, der har været nyheder, men dels har det ikke været muligt at tage fotos af bygningsdelene, dels har anlægsprocessen været længere end forventet.

Vi vil løbende orientere om tests og drift.


Mere flis fra skovene

Oprettet d. 28.06.2012

Dansk Skovforening er kommet med et udspil vedrørende bedre skovdrift, som kan fremme biomasseproduktionen herhjemme. Det vil optimere det danske biomassemarked og falder helt i tråd med den lokale flisproduktion, som vi bifalder i bioforgasningsprojektet.

Se foreningens pressemeddelelse: http://www.skovforeningen.dk/site/nyheder/1837/


1. spadestik fejret

Oprettet d. 11.04.2012

Det blev et festligt arrangement, hvor ca. 50 personer deltog. Der var mødt investorer, ansatte i virksomheder, politikere m.fl. til selve begivenheden. Alle involverede holdt taler, hvor hovedvægten blev lagt på at beskrive en bæredygtig fremtid for Hillerød og mange flere. Og selvfølgelig var selv maden bæredygtig! Se billederne under linket "Følge byggeriet".


1. spadestik fejres

Oprettet d. 22.03.2012

Den 11. april 2012, kl. 16, tager borgmester Kirsten Jensen det 1. spadestik til bioforgasningsanlægget i Hillerød - Kirsebær Allé 15, ved spildevandsanlægget.

Forgasningsanlægget vil erstatte en del af den varmeproduktion, der i øjeblikket baseres på naturgas, med CO2-neutral afbrænding af flis. Samtidig produceres CO2-neutral strøm til nettet.

Da Bioforgasningsselskabet Hillerød P/S gerne vil signalere, at den flis, der skal anvendes i anlægget, kommer fra bæredygtigt skovbrug, vil 1. spadestik bestå i, at borgmesteren planter et egetræ.


Artikel i Kraftvarme NYT

Oprettet d. 27.12.2011

Danske Kraftvarmeværkers medlemsblad har i december 2011-udgivelsen en artikel om bioforgasningsprojektet. Artiklen kan læses her: 2011 december Kraftvarme Nyt.pdf 


Concito - biomasse

Oprettet d. 25.11.2011

Concito har d.d. offentliggjort en rapport om CO2-udslip, der er forbundet med afbrænding af træpiller og flis (hovedsageligt træpiller). Se Concito biomasse rapport nov 2011.pdf. I bioforgasningsprojektet anvender vi flis, der typisk kommer fra udtynding af skovarealer, og som derfor er et led i bæredygtig skovdrift. Man kan vælge at lade skovet træ forblive på skovbunden (langsomt udslip af CO2), eller man kan vælge at anvende det skovede træ til en energieffektiv løsning, som bioforgasning står for.

Se Skovforeningens holdning til Concitos rapport: http://www.skovforeningen.dk/site/nyheder/1701/.

Se endvidere 5 eksperters udtalelse: http://ing.dk/artikel/124526-professorer-concitos-traepille-rapport-er-fyldt-med-fejl 

Se: http://ing.dk/artikel/124572-danske-skove-kan-let-fordoble-maengden-af-biomasse

Se også http://www.energy-supply.dk/article/view/72562/concito_co2neutral_biomasse_er_begraenset?ref=newsletter&nls=b789a0d8


Byggetilladelse i hus

Oprettet d. 26.10.2011

Den 17. oktober 2011 har vi modtaget tilladelse til at opføre bioforgasningsanlægget. Det betyder, at de nærmere sonderinger vedrørende entrepriser m.m. kan iværksættes inden længe.


Artikel i BBB

Oprettet d. 16.08.2011

Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger har udgivet et temanummer om sol og biomasse for lavenergibyggeri. Hillerødprojektet er omtalt i et særskilt artikel. Se artiklen: B_redygtige Byer og Bygninger juni 2011.pdf


ForskEL-pris 2011 til bioforgasningsprojektet

Oprettet d. 04.07.2011

På det årlige møde den 22. juni 2011 for forskningsprogrammerne indenfor energiområdet blev ForskEL-prisen 2011 tildelt bioforgasningsprojektet i Hillerød. Se pressemeddelelsen her: ForskEL-pris til bioforgasning_1.pdf


22. juni 2011 - informationsmøde

Oprettet d. 01.07.2011

Den 22. juni 2011 var der inviteret til informationsmøde med investorerne.

Formanden, Finn Frandsen holdt en velkomsttale. Se her Formandens tale 22 06 2011.pdf

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Tue Tortzen, holdt en engageret tale over Hillerød Kommunes indsats på miljø- og energiområdet. Hillerød Kommune har gang i mange projekter på energiområdet med bl.a. solenergi (solvarme og solelektricitet) og er dermed en aktiv spiller som klimakommune.

Han bød projektet velkommen til Hillerød og ønskede projektet held og lykke.

Driftschef Kaj Jensen, Hillerød Varme under Hillerød Forsyning, orienterede om fjernvarmestrukturen i Hillerød og om integrationen af vedvarende energi i fjernvarmen, herunder anvendelse af biomasse som brændsel ved fyring og ved bioforgasning samt solenergi. 

Hillerød Varme er interesseret i at være med til at afprøve så mange CO2-neutrale-teknologier som muligt. Han bød projektet velkommen i ønsket om et godt samarbejde fremover.

Henrik Houmann Jakobsen, BioSynergi Proces ApS, præsenterede ideen bag bioforgasningsanlægget. Se her: Henrik Houmann -2206-2011.pdf

Til sidst orienterede direktør Erik Christiansen om bioforgasningens fremtidige betydning set i lyset af energiforsyningen i Danmark. Han oplyste om projektets organisatoriske stade. Se præsentationen her: Bioforgasning - betydning m.m. 2011 0622 ERC.pdf

Der blev stillet spørgsmål og svaret på disse undervejs.

Mødet sluttede ved 21-tiden.


Hillerød Kommune med på biogas

Oprettet d. 23.06.2011

Frederiksborg Amts Avis har den 23. juni 2011 en større artikel om Hillerød Kommunes og Hillerød Forsynings synspunkter på samarbejdet med Hillerød Bioforgasning P/S. Vi kvitterer med en tak for artiklen og de synspunkter, som Kaj Jensen viderebringer. Se artiklen FAA 2306 2011.pdf


ForskEL-pris til bioforgasningsprojektet.

Oprettet d. 22.06.2011

Bioforgasningsprojektet har modtaget ForskEL-prisen 2011.

Energinet.dk har den 22. juni 2011 uddelt ForskEL-prisen på energiforskningsprogrammernes årlige møde, EnergiForsk 2011, i København. ForskEL-pris til bioforgasning.pdf


4. april 2011

Oprettet d. 04.04.2011

Frederiksberg Amts Avis har i flere artikler den 4. april 2011 omtalt bioforgasningsprojektet i Hillerød.


30. marts 2011

Oprettet d. 30.03.2011

Hillerød Bioforgasning P/S er stiftet. Formand er Finn Frandsen, Kongens Vænge 155, Hillerød, e-mail: anniogfinn@gmail.com.  


EUDP: GRØNT LYS!

Oprettet d. 21.12.2010

21.12.2010: EUDP har givet grønt lys til projektstart. Med et fuldtegnet projekt og med grønt lys fra EUDP går bioforgasningsprojektet i Hillerød i gang. Første administrative opgave er at etablere bioforgasningsselskabet. Teknisk er forberedelserne til anlæggets etablering iværksat.


16. juli 2010 - EUDP-midler til projektet.

Oprettet d. 16.07.2010

EUDP-sekretariatet har meddelt, at projektet i Hillerød er blevet tildelt 9,94 mio.kr. til etablering af bioforgasningsanlægget.

Med bevillingen ligger det klart, at de 3 evaluatorer af ansøgningen om projektmidler, har vurderet fremtiden for anlægget for særdeles positiv.

Bevillingen betyder, at arbejdet med at skaffe investorer til finansiering af den sidste del af anlægssummen kan intensiveres.

Det forventes, at prospekt med investeringsmulighederne vil blive udsendt i september 2010.


Juli 2010 - Aftale med Hillerød Varme A/S på plads.

Oprettet d. 06.07.2010

Hillerød Varme A/S har indgået aftale om fremtid levering af fjernvarme. Aftalen sikrer, at der kan skabes grundlag for det videre arbejde med at tilvejebringe investeringer til projektet.

Aftalen strækker sig over en længere periode, så det kommende bioforgasningsselskab får mulighed for at kunne tilrettelægge drift og økonomi så rentabelt som muligt.

 


Februar 2010 - Hillerød Kommune er med

Oprettet d. 26.02.2010

Hillerød Kommune - Hillerød Varme A/S - har i februar 2010 bekræftet, at man indtræder som samarbejdspart i et bioforgasningsprojekt ved Ullerød Varmecentral. Samarbejdet skal ses som led i kommunens klimavenlige strategi, hvor der skal leveres klimavenlig fjernvarme til Hillerøds varmeforbrugere.

Samarbejdet betyder, at der kan arbejdes videre med at søge om midler til etablering af det første fuldskala bioforgasningsanlæg i Hillerød.