Introduktion Pressemeddelelse Følg byggeriet Castor-anlægget Prospekt/salg Kontakt

Likvidation af bioforgasningsselskaberne

Hillerød Bioforgasning P/S og Hillerød Bioforgasning ApS er begge under frivillig solvent likvida
...... Læs mere

Startdato

Senest 11. september 2014 vil anlægget blive startet i sin helhed. Over sommeren 2014 vil de sids
...... Læs mere

Anlægsfasen ved at slutte

Vi er ved at afslutte anlægsfasen og forventer, at anlægget er i drift i løbet af kort tid. De fø
...... Læs mere

Mere flis fra skovene

Dansk Skovforening er kommet med et udspil vedrørende bedre skovdrift, som kan fremme biomassepro
...... Læs mere

1. spadestik fejret

Det blev et festligt arrangement, hvor ca. 50 personer deltog. Der var mødt investorer, ansatte i
...... Læs mere

Se alle nyheder

Nøgletal

Her kan du følge nøgletal m.m.

Solgte andele:

02.12.2010: tilsagn om køb af alle aktier foreligger

20.10.2010: 416 aktier - 39,6 % - er solgt

28.09.2010: 290 aktier - 28 % - er solgt.

27.09.2010: 260 aktier - 25 % - er solgt.

23.09 2010: 125 aktier - 12 % - er solgt.

Driftsinformation

Her kan du følge driftstal m.m., når anlægget idriftssættes.

Introduktion

Lukning af bioforgasningsprojektet

August 2017

Bioforgasningsselskabet har besluttet at lukke projektet. Selskabet har igennem en længere periode forsøgt at få anlægget til at køre med en tilstrækkelig kapacitet, uden at det er lykkedes. Med en nedsat kapacitet vil projektøkonomien ikke kunne hænge sammen.

Derudover har der vist sig tekniske og driftsmæssige vanskeligheder ved anlægget.

På denne baggrund har selskabet forskellige tekniske installationer som kran, pumper, el-skabe m.m. til salg. Rekvirer salgskatalog hos og ring til Erik Christiansen, 36 38 38 00 for at høre nærmere.

 

Energi på en klimavenlig og økonomisk måde

- hvor alle kan være med!

Vi vil med bioforgasningsprojektet i Hillerød finde nye veje at gå på en række områder.

Det er vanskeligt at ændre anvendelsen af energiressourcerne af flere årsager. En af de væsentligste er nok, at fossile brændstoffer er let tilgængelige, og at de igennem flere år har været konkurrencedygtige på prisen.

Det vil vi gerne rykke ved gennem bioforgasningen.

Verdens energiforbrug vokser og vokser med flere energiforbrugende forbrugsgoder, og selvom der gøres en indsats for at finde energibesparelser, så er det vanskeligt at få balance mellem energiforbrug og energibesparelser – energiforbruget vinder. Derfor er der behov for at tænke i energiressourcer, der på en klimavenlig måde kan være med til at opfylde behovet for øget energiforbrug.

Det behov vil vi gerne opfylde med bioforgasningen.

Klimaforandringerne er til at tage og føle på. CO2-udledningen når nye højder hvert år, og ønsker man at gøre noget for at undgå store klimaforandringer med fatale konsekvenser for nogle på kloden, så skal der anvendes vedvarende energi i stigende omfang.

Det er her bioforgasningen finder sin berettigelse.

Forandringer i energiproduktion er dyre og kræver store investeringer oftest i lokal sammenhæng. Der er behov for at tænke nyt omkring sådanne lokale investeringer, hvor det kommunale fællesskab eller fællesskabet i et fjernvarmeselskab ikke vil kunne løfte opgaven uden varmeprisfordyrende investeringer.

Det er her bioforgasningsprojektet viser en ny vej for finansiering af vedvarende energi – en vej der er set før ved dannelse af vindmølle- og solcellelaug.